Live Your Life. Life-Coaching.

Reiki zichtbaar...?

 

 

 

Reiki zichtbaar ...? De tastbaarheid van waar we mee bezig

zijn is een van de leuke kanten van Reiki. Je merkt waar je

mee bezig bent. Als je met Reiki werkt voel je de energie

gewoon uit je handen stromen, dat is lekker concreet.

 

Daarnaast zien we meestal dat de behandelden ervan opknappen,

en ook dat is wel zo praktisch.

 

Het uitleggen van Reiki aan mensen die deze ervaring niet

hebben, is lastiger. Vandaar misschien dat velen gezocht hebben

naar methoden om Reiki nog toetsbaarder en zichtbaarder te

maken. In een eerder boekje hebben we het aanschouwelijk

maken van de effecten van Reiki door bloeddruk, hartslag of huidweerstand voor en na en behandeIing te meten al vermeld, evenals een toetsingsmethode die werkt met behulp van een eenvoudige armspiertest.

 

Hieronder volgt een verslagje van iemand die op een andere manier iets van de werking van Reiki zichtbaar wist te maken.

Enige tijd geleden heb ik een aantal mensen gefotografeerd met een auracamera om te zien wat Reiki deed voor hun aura.

De camera die ik gebruikte registreert met name het kruin-, keel-, en hartchakra. Ongeveer tien mensen zijn gefotografeerd

voor en na een Reiki-behandeling, en tijdens een zelfbehandeling. Zeven deelnemers hadden hun tweede graad en de

overige drie hun eerste graad. Bij alle deelnemers waren (soms grote) verschillen zichtbaar. Bij de deelnemers die

beschikten over de tweede graad waren de verschillen het grootst.

 

Bij de meeste deelnemers met de tweede graad viel op dat de aura zich sterk harmoniseerde tijdens de Reiki-behandeling.

De kleuren wit (staat voor hoger bewustzijn, invoelingsvermogen, ontwikkelde spiritualiteit,) violet (staat onder meer

voor intuitie, creativiteit en wijsheid) en indigo (indigo staat onder meer voor genezende eigenschappen en goedheid)

kwamen naar voren. Violet als een boog over het geheel, en indigo als harmonieuze achtergrond.

 

Bij andere deelnemers trad die harmonisatie niet op maar werd juist tijdens de Reiki-behandeling datgene zichtbaar waar zij

op dat moment mee worstelden. Zoals bij een vrouw wier aura voor de Reiki-behandeling rood, oranje en geel toonde in ongeveer gelijke proporties, en bij wie de aura door de behandeling bijna geheel rood werd. Aanvankelijk schrok zij hiervan

(ze had gehoopt op een foto van een mooie, 'spirituele' aura), maar ze kwam algauw tot de conclusie dat het logisch was

omdat ze bezig was veel agressie uit haar verleden op te ruimen. Hoewel de verschillen bij deelnemers die de eerste graad hadden minder groot waren, waren ze toch wel duidelijk aanwezig. Zo waren er plaatselijke veranderingen in hun aura.

Er kwam bijvoorbeeld meer groen in, wat duidt op toename van betrokkenheid, groei, verandering, rust en liefde.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.