Live Your Life. Life-Coaching.

 

Uitgebreide informatie

Reiki behandelingen.
1) Wat is Reiki?


Het woord “Reiki” is samengesteld uit twee Japanse woorden: “rei” betekend universele macht of geest en “ki” levenskracht of energie. Letterlijk vertaald betekent het Japanse woord Reiki: "universele levenskrachtenergie". Deze energie is overal om ons heen en alles wat leeft (planten, dieren, insecten, ...) heeft deze energie om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekten. We zijn in staat om bij onze geboorte deze energie vrij op te nemen en door te geven. Door het verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaren wordt echter bij vrijwel iedereen dat vermogen in meer of mindere mate geblokkeerd. Door deze blokkade kan de levensenergie niet meer volledig doorstromen. Een tekort aan deze levensenergie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten en een vertraagd herstel daarvan.2) Wat doet Reiki?


Het is een intelligente energie die weet waar genezing het hardst nodig is. Een van de eerste dingen die Reiki voor ons doet is het weer op gang brengen van ons zelfgenezend vermogen. Waar Reiki stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost. Zodat het uit ons systeem kan verdwijnen. Daardoor geneest de ontvanger van Reiki zichzelf en dat geeft een heel ander resultaat dan wanneer de kwaal wordt verholpen door middel van medicijnen of andere traditionele behandelwijzen. Een kwaal die door ons eigen systeem is overwonnen komt meestal ook niet meer terug, omdat we niet alleen de ziekte maar ook de (emotionele) oorzaak overwonnen hebben. We zijn er sterker van geworden. Het herstelde zelfgenezende vermogen helpt je ook om beter om te gaan met jezelf. Zo zal je lichaam, bijvoorbeeld je sneller waarschuwen als je dingen eet of drinkt die niet goed voor je zijn. Door het opruimen van lichamelijke en geestelijke belemmeringen ontstaat er ruimte. Ruimte voor levenskracht en groei, ruimte voor het ontwikkelen van talenten, die altijd al aanwezig waren, maar die nooit eerder de kans kregen om tot uiting te komen. Reiki brengt ook de energie van de chakra ’s en het energieveld rondom het lichaam in balans en verminderd fysieke en emotionele klachten. Het vitaliseert lichaam en geest. Het bevordert je psychisch-geestelijke groei en je leven krijgt een nieuwe kwaliteit. Als je heel regelmatig Reiki krijgt zullen veel ziekten niet eens ontstaan, en blijft er je veel leed bespaard.3) Wanneer Reiki gebruiken?


Reiki kan bij alle kwalen/ziekten/situaties gebruikt worden, met uitzondering van:

- Behandeling van iemand onder narcose. Door de sterk ontgiftende werking kan iemand spontaan uit narcose bijkomen, geen   

  prettige ervaring voor die persoon, dus enkel als de narcose is uitgewerkt.

- Behandelen van een botbreuk. Enkel als het been al is ingegipst. Omdat het genezen van een breuk door Reiki versneld wordt   

  kan een bot dat nog niet gezet is verkeerd aanhechten.


Hoewel Reiki zeker niet alle ziekten kan genezen (zeker bij terminale ziekten in een laat stadium, zoals kanker) kan het wel de symptomen en pijn verlichten. Dus ook voor deze personen heeft Reiki een positieve werking.


Ontvangers van Reiki melden vaak dat zij:

- Beter slapen.- Minder pijn hebben.

- Een gemakkelijkere spijsvertering hebben.- Minder angstig zijn.

- Zich over het algemeen beter voelen. - Meer energie hebben.

- Een grotere motivatie hebben. - Zich minder neerslachtig voelen.

- In staat zijn beter beslissingen te nemen.- Meer geduld hebben.

- Minder geneigd zijn tot bezorgdheid.- Minder vlug geïrriteerd zijn, toleranter zijn.

- Meer zelfvertrouwen hebben.- Bij reuma en artrose minder pijn hebben.

- Veel beter, dragelijker een rouwproces doorstaan.-  …


Een Reiki-behandeling kan je ook beschouwen als een versterkend middel dat je in Topconditie houdt.

Men moet zich niet eerst ziek of zich minder goed voelen.4) Een Reiki behandeling


Een Reiki behandeling is absoluut zonder gevaar. En volgens het USUI-System of Natural Healing, dient men Reiki preventief elke dag te gebruiken. Wanneer deze regel dagelijks in praktijk wordt gebracht, dan zal het lichaam daarop zodanig gaan reageren dat al onze wensen en verlangens in deze wereld binnen handbereik komen. (Gezondheid, geluk, en het zicht op een lang leven dat we allen zoeken). Is dat niet datgene wat wij de PERFECTIE noemen? In de praktijk is dit meestal in onze huidige maatschappij niet echt haalbaar. Maar men kan proberen dit zo goed mogelijk te benaderen (bvb 1 maal per week of 14 dagen …). Dat wat voor de persoon die behandeld wordt het best haalbaar is, het beste aanvoelt of in overleg met je Reiki-therapeut.


Het wordt aanbevolen om bij de aanvang van de Reiki behandelingen te beginnen met een 4-tal behandelingen binnen de 10 à 14 dagen. En nadien naar gelang je eigen vaststelling van de veranderingen en in overleg met je Reiki-therapeut het verdere verloop te bepalen. Tijdens deze behandelingsperiode is het ook aanbevolen om elke dag voldoende water te drinken, (1,5 L per dag).

 

Regelmatig Reiki gebruiken helpt ons onze plek in het leven, universum te accepteren. Als u echter het optimale uit Reiki wilt halen, is het de moeite waard regelmatig te worden behandeld. Af en toe behandeld worden kan nuttig zijn, maar opeenvolgende behandelingen hebben meer effect. Vooral in het begin kan het zijn dat uw therapeut u vraagt wekelijks te komen. U zult zelf moeten overwegen hoeveel prioriteit Reiki in uw leven krijgt. Hoe druk en gestrest het huidige leven ook is, tijd vrijmaken voor Reiki zal zijn nut bewijzen door ontspanning en heling. U denkt misschien dat u geen tijd hebt voor Reiki, maar de behandelingen helpen u prioriteiten te stellen en het maximale te halen uit uw beschikbare tijd.


Reiki steunt de ontvanger bij datgene wat op dat moment het belangrijkste is. Dat kan genezing van het fysieke lichaam zijn maar het kan ook een verandering veroorzaken in gedachtepatronen waarmee we onszelf ongelukkig maken. Reiki werkt nooit alleen op de symptomen maar altijd op het geheel en daarmee dus ook op de oorzaak. De onderlinge verbindingen van lichaam en geest, bij het ontstaan en in stand houden van ziekten, is de reden om als het maar enigszins mogelijk is, iemand altijd een volledige behandeling te geven.


Reiki gaat overal doorheen, ook kledij. Draag bij voorkeur losse en comfortabel kledij. Het is aangeraden (indien mogelijk) dat de persoon die voor een Reiki-behandeling komt, hiervoor ruim de tijd heeft, niet op het laatste moment binnenkomt. En na de behandeling extra tijd ingeplant heeft om het effect ervan beter te voelen en ervoor kan zorgen dat de dag van de behandeling rustig is.


Reiki kan je voelen. De één voelt warmte, de ander ervaart een gevoel van hitte. Zeker in het begin komt het wel eens voor dat men helemaal niets voelt. Door het regelmatig krijgen van Reikibehandelingen kan het zich echter wel gaan ontwikkelen. Het belangrijkste is, dat je hierbij niet de moed verliest onder het motto: "ik voel niets en de anderen wel, dus bij mij werkt het niet". Reiki werkt immers altijd en bij iedereen!


Het herstel van het zelfgenezende vermogen gaat altijd gepaard met een reinigingsproces. Een reinigingsproces op lichamelijk vlak. Afvalstoffen die zich in de loop der jaren in je lichaam hebben opgehoopt komen weer los. Zodat je lichaam ze kan verwijderen. Veel water drinken is dan ook in die periode van belang, dat helpt je lichaam die afvalstoffen af te voeren.


Maar ook op emotioneel niveau kan reiniging plaatsvinden. Oude emoties die je (misschien in een ver verleden) hebt verdrongen, komen dan weer bij je naar boven zodat je ze definitief los kunt laten. Je hoeft daar niet bij voorbaat bang voor te zijn, je krijgt nooit meer te verwerken dan je op dat moment aan kunt. Hoe frequenter je Reiki krijgt hoe sneller je door deze mogelijke periode heen zult zijn. Waar je in deze emotionele reinigingsperioden wel op moet letten is dat je niet in de 'valkuilen' trapt. De grootste valkuil is die van projectie, wat betekent dat je iemand anders gaat zoeken (je baas, partner of wie dan ook) die je de schuld kunt geven van wat er gebeurd is, men gaat deze persoon dan zien als de oorzaak van het probleem, soms gaat men hier zelfs zover in dat de andere persoon, zonder reden, wordt uitgedaagd zodat aan de verwachtingen (hij is de schuld) wordt voldaan. We moeten echter leren dat we zelf ook een rol spelen in de dingen die ons overkomen en alleen als we onze eigen verantwoordelijkheid nemen kunnen we problemen het beste verwerken, anders schuiven we ze alleen af en leren we er niets van. De zin van het naar boven laten komen en verwerken van oude emoties is dat het onderdrukken van emoties erg veel energie kost. Die energie kun je beter gebruiken. Daarnaast leer je door het verwerken op een andere manier tegen dingen aan te kijken, niet meer gekleurd door de verdrongen emoties.5) Veranderingen na Reiki-behandelingen


We ervaren Reiki allemaal anders, afhankelijk van wie we zijn en wat onze geschiedenis is. De eerste reacties op een Reiki-behandeling kunnen zich al tijdens de behandeling openbaren of vinden na enkele uren of zelfs dagen plaats. Dit is niet ongebruikelijk. Sommige mensen ervaren een emotionele terugslag: ze zijn boos, geïrriteerd en huilerig. Er kan ook verdriet, rouw, apathie, grote vreugde, ontspanning of opluchting losgemaakt worden. Ook kunnen bepaalde fysieke symptomen optreden, zoals opvliegers, misselijkheid of hoofdpijn. Dit zijn allemaal vrij normale verschijnselen en meestal verdwijnen ze weer snel. Reiki brengt vaak lichaamsfuncties in balans en het kan dus gebeuren dat u vaker naar de wc moet. Dit zijn positieve tekenen van een verbeterde energiestroom. Sommige mensen slapen ook beter door Reiki, zelfs als u jarenlang aan slaaploosheid hebt geleden.


Je kan een grote verandering binnen het organisme van de persoon gewaarworden bij een behandelingsperiode vanaf vier dagen tot 4 weken. Alle interne organen en klieren beginnen met meer kracht te werken, aan een beter ritme en met toenemende doeltreffendheid. En men kan de volgende veranderingen vaststellen. Dat de afscheiding van verteringssappen normaler werkt, overbelaste zenuwen zich gaan ontspannen, te traag werkende darmen in een normaal ritme gaan werken, uitwerpselen zich niet meer zo gemakkelijk aan de darmwanden hechten, en gasvorming binnen de darmen via een normale weg uit de darmen verdwijnen. Dat toxines die gedurende verschillende jaren in het organisme verzameld werden, door de huidporiën naar buiten komen via een betere transpiratie. Het volume van de stoelgang kan verhogen, vaster van vorm worden en de geur ervan kan versterken. Het debiet van de urine kan verhogen en kan de kleur aannemen van sterke thee. Soms kan de urine meelachtig wit zijn. Deze symptomen kunnen een aantal dagen aanhouden. Af en toe is ook een korte koorts aanval of van tijd tot tijd opvlakkeren van vroegere ziekten mogelijk. Misschien voelt u zich slechter dan voorheen. Dit is meestal maar van korte duur en wijst op het in evenwicht brengen van verstoorde energie. Beschouw dergelijke vaak belangrijke lichamelijke gezondwordingsmaatregelen alstublieft niet als hernieuwde ziekte, want ze vormen een natuurlijk reinigingsmechanisme. (Je kunt dit ook vergelijken met een vastenkuur. Waar je de eerste dagen tijdens het reinigen van het lichaam, je ook vaak minder goed voelt. Om op het einde van de vastenkuur, je veel beter te voelen). Al die reacties zijn maar van korte duur, en nadien voel je aanmerkelijk beter dan tevoren.

Veel mensen ervaren ook een gevoel van bevrijding, rust en vrede tijdens en na de behandeling. Sommigen beschrijven dit gevoel als “thuiskomen in jezelf” of als een vereniging van geest en lichaam. Wat je persoonlijk ervaart is voor iedereen verschillend en sommige personen ervaren dit ook soms niet of heel beperkt. Op dat moment is het dan ook belangrijk aandacht te besteden aan voeding en de manier waarop men zicht voedt.


Maar wanneer deze signalen verschijnen, dan is het zeker dat er een regeneratie van alle organen in het lichaam aan het komen is. Na deze reiniging zal het organisme actief worden, de zenuwen zullen hun sensaties terugvinden, de eetlust neemt terug toe, er kan terug een diepgaand natuurlijk slaappatroon komen, de ogen schitteren terug meer, de huid ademt beter en ze zal stralen van frisheid en gezondheid. Na regelmatige behandelingen kunt u duidelijke veranderingen opmerken in uw houding in het leven. U krijgt een duidelijker en meer ontspannen houding ten opzichte van uw omgeving. Veel mensen ervaren een sterker wordend vertrouwen, vinden hun relaties meer de moeite waard, en zien een verbetering in hun fysieke gezondheid en welzijn. En zij merken ook verbetering van de zintuigen. Kleuren lijken feller, geluiden intenser, smaken en geuren sterker. Sommigen merken ook dat hun intuïtie of zesde zintuig verbeterd als zij door gaan met de behandeling. U wordt zich bijvoorbeeld meer bewust van wat mensen verzwijgen. Met het groeien van uw intuïtie. Kunt u misschien ook ontspannen beslissingen nemen, en durft u meer op uw innerlijke stem te vertrouwen dat u in bepaalde situaties de juiste beslissing neemt. Voor sommige mensen betekent het ontwikkelen van een vertrouwen in het leven, het ontstaan van een spirituele overtuiging.


Praktijkvoorbeeld:

Marianne, een veertigjarige journaliste, begon Reiki vanwege haar overgevoelige darmen. Tijdens haar eerste behandeling ervoer ze een enorme rust. Maar voelde zich na afloop ziek, koud en rillerig. Haar darmen werden in de week daarna slechter en pas na 3 weken voelde ze zich beter. Vanaf dat moment voelde ze een duidelijke verbetering en de behandelingen hielpen ook bij het los maken van haar stijve heup en rug. Zij heeft nu ook een meer ontspannen kijk op het leven gekregen, die haar door moeilijke tijden helpt. Ze voelt dat ze door iets wordt ondersteund, en gelooft dat, dat “iets” Reiki is.6) Reiki en reguliere geneeswijzen.


Reiki is niet bedoeld als vervanger van reguliere geneeswijzen. In plaats daarvan is het bedoeld als een aanvulling erop. Het kan de werking van medicijnen versterken en bijwerkingen verminderen. Het kan echter voorkomen dat er met Reiki minder geneesmiddelen nodig zijn (bijvoorbeeld bij insuline), bespreek dit met een (huis)arts die ervoor is opgeleid. Hoewel Reiki een aanrakingstechniek is, verandert er hierdoor niet iets in het lichaam zoals in osteopathie, chiropraktijk, kinesiologie, rolfing, massage, shiatsu en voetreflextherapie. Er bestaat daarom geen kans op blessures of pijn na een Reiki-behandeling, zoals bij andere therapieën wel het geval kan zijn. Bij Reiki worden er geen middeltjes gebruikt als bij homeopathie, kruidengeneeskunde, Bach-remedie en aromatherapie, of de traditionele geneeskunde. Reiki kan samen met andere alternatieve geneeswijzen en heelmethoden en traditionele geneeskunde gebruikt worden. Het versterkt de werking van homeopathische medicijnen. Reiki kan vooral erg nuttig zijn bij medische condities waar de traditionele geneeskunde weinig oplossingen biedt, zoals, eczeem, astma, allergieën, hoofdpijn, migraine, rugklachten en jicht, enz.7) De vijf Reikiprincipes.


Een Reiki-behandeling geeft energie aan belangrijke organen en klieren. Het versnelt het vermogen van het lichaam om te genezen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Om het positieve effect van Reiki nog beter te kunnen ervaren. Is het van belang rekening te houden met de vijf Reikiprincipes en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven.


Juist vandaag maak je niet kwaad. (1)

Juist vandaag maak je geen zorgen. (2)

Eer je ouders, je leraren, je buren en tel je talrijke zegeningen. (3)

Verdien je brood op een eerlijke manier. (4)

Wees goed voor elk levend wezen. (5)

Dr. Mikao Usui


De vijf Reikiprincipes hebben te maken met verantwoordelijkheid nemen voor wie u bent en bewust te worden van de consequenties van uw handelingen op uw leven en de wereld. Als u de vijf principes elke dag in praktijk kunt brengen, zult u meer ontspannen, rustiger, geconcentreerder en tevreden worden.


- (1) Wanneer u uw woede kunt beheersen, zult u een verandering in uw lichaam waarnemen die vrede in uw geest en helderheid in uw gedachten brengt. Vraag uzelf af wat u met boosheid bereikt. Meestel is het niet meer dan een verspilling van energie, die beter op iets anders gericht had kunnen worden


- (2) Als we ons zorgen maken, sluiten we ons af van elke goede gedachte. Zorgen brengen angst met zich mee en blokkeren emoties en hoop voor de toekomst. Het is beter na te denken over wat u kunt, in plaats van wat u niet kunt. U wordt al een stuk rustiger als u zich al van enkele zorgen kunt ontdoen.


- (3) Door dankbaar te zijn voor uw zegeningen, brengt u vreugde in uw lichaam, ziel en geest. Van alle mensen die we in de loop van ons leven tegenkomen kunnen we iets leren. Het is onze taak om dit te waarderen, naar hen te luisteren en te begrijpen wat de levenslessen zijn.


- (4) Door uzelf oprecht te steunen, koestert u niet langer negatieve gevoelens. Eerlijk leven maakt wezenlijk onderdeel uit van het respecteren van anderen en uzelf. Het respecteren van mensen die eerlijk en gewetensvol de kost verdienen.


- (5) Als u vriendelijk bent tegen alles wat leeft, dan is er mededogen in uw hart. Door dankbaar te zijn voor alles wat leeft, door alles wat we hebben te waarderen, worden we ruimhartiger en genieten we meer van het leven. Dit betekent ook waardering voor problemen en uitdagingen van het leven. Omdat we daarvan leren hoe we kunnen veranderen, ontwikkelen en groeien.Nota: Al de informatie hier voor u samengebracht, kan u tevens terugvinden in Reiki boeken,

of is afkomstig van Reiki-meesters en ervaringen van Reiki-therapeuten.


© Copyright 2012. All Rights Reserved.